سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir