سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

معرفی سازمان

این سازمان با رعایت بند ۱۸ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۰ و بر اساس مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ تاسیس گردید و وابسته به شهرداری می باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق مفاد اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه و تره بار مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون اصلاح آن مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۷۴ هیئت وزیران طبق اصول بازرگانی و بصورت خودگردان و خودکفا اداره می شود.

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir