سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

محصورسازی و نصب تابلو سازمان در زمین واقع در جاده جیرده

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ­های کشاورزی با عنایت به اهمیت کاربری زمین واقع در جاده جیرده نسبت به ساماندهی این ملک و محصورسازی و نصب تابلو دارای عنوان سازمان اقدام نموده است.

از جمله نتایج قابل توجه ساماندهی این ملک شامل موارد ذیل می­باشد:

  • افزایش رضایت ساکنین پیرامون ملک به جهت پیشگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله­های ساختمانی و سایر مواد زاید
  • کاهش هزینه­های تحمیلی به جهت آماده­سازی ملک (تسطیح، متراکم­سازی و …) به منظور ایجاد زیرساخت­های مدیریت عرضه دام زنده در ایام مربوطه

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir