سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

نصب دستگاه خودپرداز در بازارچه شهید چمران

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی به منظور رفاه شهروندان و تسهیل دسترسی نسبت به نصب دستگاه خودپرداز در بازارچه شهید چمران اقدام نموده است.

بازارچه شهید چمران در قطعه زمینی به مساحت  ۳۵۲۰ مترمربع در موقعیت مکانی میدان امام حسین (ع)، روبروی میدان بار آزادی با ۲۳۰ باب غرفه داربستی و سه باب سازه دائم احداث گردیده است.

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir