سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

ارائه گزارش مدیرعامل سازمان در ستاد بحران شهرداری رشت

ارائه گزارش مدیرعامل سازمان در ستاد بحران شهرداری رشت :
با حضور رییس کل دادگستری استان، شهردار رشت، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر رشت و مدیران شهری

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir