سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان از بازارچه های تحت نظارت شهرداری رشت

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت از بازارچه های تحت نظارت شهرداری رشت

 

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir